Информация
Ваша корзина пуста!

Обслуживание

Договір публічної оферти

1.Загальні положення.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі – ТОВ «Котнар-М»), в особі інтернет-магазину (далі – Продавець), публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець).

1.2. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 даний документ є офертою, а факт здійснення покупцем замовлення, в письмовій формі (через сайт або електрону пошту) і отримання даного замовленого товару Продавцем - є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.
Використання послуг та купівля товарів, що надаються інтернет-магазином передбачає згоду особи, що користується послугами або купує товар з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

1.3. Приймаючи даний договір, покупець підтверджує, що:
А) на момент купівлі товару йому виповнилось 18 рік;
Б) інформація, що надається Покупцем під час замовлення товарів або послуг є правильною та актуальною;
В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію пов’язаною з діяльністю продавця.  

Г) Товар придбавається виключно для особистого, некомерційного використання.                                                                             

1.4. На підставі вищезазначеного, уважно ознайомтесь з даним договором (публічною офертою) і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, або не відповідаєте критерію віку (п.п.А ч.1.3. ст.1 даного Договору), будь-ласка покиньте сайт.
В даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта»- публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір куплі-продажу, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
«Товар»- перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця але не обмежується тільки сайтом.
«Продавець»- компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині але не обмежується тільки сайтом.
«Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.
«Акцепт»- повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.
«Замовлення»- окремі позиції із асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом .
«Кур’єрська доставка»- безпосередня передача Товару від працівника служби доставки Покупцю в місці, вказаному Покупцем в якості адреси доставки, на платній, або безкоштовній умовах.
«Інтернет-магазин»- веб-сторінка Продавця 


2. Предмет договору.

2.1 Продавець зобов’язується передати Покупцеві заказаний Товар, що призначається для особистого, домашнього, або іншого використання не пов’язаного з підприємницькою діяльністю,  а Покупець зобов’язується прийняти товар і оплаити його у відповідності з умовами даного Договору.
2.2 Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційному сайті Продавця 3. Момент укладання Договору.

3.1 Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).
3.2 Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з ТОВ «Котнар-М» у договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватись з умовами договору. Продавець не зобов’язаний інформувати покупця про наявність договору.
3.3 Моментом вступу Покупця у договірні відносити із Продавцем вважається момент замовлення Товару, не зважаючи на спосіб замовлення та форму оплати.
3.4 На письмову вимогу Покупця, ТОВ «Котнар-М» оформлює договір з підписами сторін.
3.5 Покупець самостійно та за власним бажання зв’язується з продавцем, що означає що покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

4. Ціна Товару.

4.1 Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня.) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранту.
4.2 Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця. 
4.3 Остаточною є ціна вказана у відповідній накладній. 

5. Оплата Товару.

5.1 При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.
5.2 Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином  здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі товарів.
5.3. У випадку не оплати, не повної оплати або несвоєчасної оплати інтернет-магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.
5.4 Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання оплати інтернет-магазином  (за умови наявності товару на складі Продавця). До моменту отримання оплати інтернет-магазин не несе ніяких обов’язків перед покупцем щодо товарів та послуг замовлених Продавцем.
5.5 При безготівковій формі оплати обов`язок Покупця зі сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
5.6При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру, або кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату завірені банком).
5.7 Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
У випадку зміни ціни на замовленні позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов’язаний у найкоротші строки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити, або анулювати Замовлення. У випадку відсутності зв’язку із Покупцем Замовлення вважається анульованим на протязі трьох календарних днів з моменту зміни ціни на Товар. 


6. Доставка Товару.

6.1 Покупець має право отримати замовлений ним Товар за допомогою самостійного вивозу (само вивіз) із приміщення магазину за адресою:_________________, або скористатися послугами кур’єрської доставки.
6.2 Само вивіз здійснюється Покупцем із приміщення магазину.
6.3 Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним адресою.
6.4 Доставка замовленого Товару здійснюється в межах м. Києва, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.


7. Продаж товару та надання послуг

7.1 Інтернет-магазин не гарантує безумовного виконання замовлення. Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт ) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини непереборної сили.
7.2 У випадку неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов’язань за обставин, що викладені у п.7.1 (виключаючи «форс-мажор» інтернет-магазин  несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів у якості оплати за товари або послуги.
7.3.Інтернет-магазин не несе і ні при яких обставинах не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за розмір сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари та послуги.
7.4 Грошові кошти, оплачені Покупцем, не повертаються у випадку  необгрунтованої відмови клієнта від отримання товару;


8. Права та обов’язки Сторін.

8.1 Продавець зобов’язується:
8.1.1 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
8.1.2 Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті магазину. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними із виконанням замовлення.
8.1.3 Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.
8.2 Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.
8.3 Продавець має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.
8.4 Покупець зобов’язується:
8.4.1 До моменту звернення в інтернет-магазин  ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати і доставки на сайті магазину.
8.5 Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару Продавцем.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили.
Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.
До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, тимчасове призупинення господарської діяльності внаслідок санкцій державних та контролюючих органів, заборони на торгівлю та інше).
Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.10. Інформація та її використання.

10.1 Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

10.2 Інтернет-магазин  має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.
10.3 Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою інтернет-магазину  може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин  не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцем у випадку призупинення невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 10.1.
10.4 Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях:
- виконання умов даного Договору;
- доставки Покупцю замовленої ним продукції.
10.5 Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин, Покупець дає згоду на збір і обробку такої інформації.
10.6 Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.
10.7 Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

11. Контакти
11. 1 Зусіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь-ласка звертайтесь до Інтернет-магазину 


Тел.: +38(050) 351-53-07